PROJEKTY

Poniżej znajdują się zakończone przeze mnie projekty, zlecenia. Zachęcam do aktywnego oceniania i konstruktywnej krytyki.

MIĘDZYKULTUROWA DZIELNICA KREATYWNA W DURBANIE